Когато отишли в моргата, за да се идентифицира техния син, настръхнали. Как не са го разбрали по-рано …
Един войник на път за дома търсил да намери телефон, след като слезнал от кораба.

Той искал да се обади на родителите си, за да ги информира и бил много неспокоен. Когато майка му вдигнала слушалката,

той можел да чуе вълнението в гласа и.(Продължава….)Вижте продължението...........................
loading…


Inline
Inline